Koncept rehabilitační kliniky se opírá o nesporné kvality stávajícího objektu. Zejména využívá soukromého zeleného atria, které navozuje dojem intimity, bezpečí a klidu. Kontakt s venkovním prostorem se propisuje do samotného návrhu, kdy byl kladen důraz na vizuální propojení jednotlivých ordinací s komunikačním prostorem, který tak dostává díky prostupujícímu světlu další rozměr vnímání. Dominantní recepce vhodně doplňuje jinak tlumenou barevnou paletu, odkazující na účel užívání. Jednotlivé ordinace, jejich barevnost a hra se světlem mají za cíl navodit adekvátní atmosféru pro péči o tělo, ale i duši, v rámci kliniky.
architekt:  Ing. arch. Martin Zítek
fotograf: Václav Novák  ​​​​​​​
Back to Top