Muzeum v přírodě je specifické prostředí - hmotnými exponáty jsou stavby, jejich interiéry i situace a krajina, do kterých jsou zasazeny. Kolibiska, právě budovány nový areál Valašského muzea v přírodě věnovaný horskému pastevectví, více než jiné areály akcentuje právě kontext staveb, jejich umístění i průhledy na vzdálené horizonty.
Spolu s prvními otevřenými stavbami areálu byl instalován i informační systém. Na tom si muzeum testuje komunikaci s návštěvníkem, současné trendy v muzejnictví i mobiliář a navigační prvky, po doladění bude systém aplikován po celém areálu. Neinvazivní prvky balancují mezi výtvarným konceptuálním přístupem a prostou tabulkou s textem. Tradiční materiály jsou zde použity současně, tak aby nedošlo k záměně, co je exponát a co je nové. Cílem je nenarušit dojem z prostředí a přitom být vždy návštěvníkům po ruce.
architekt: Jan Kraut & Radek Bryol
fotograf: Václav Novák  
Back to Top