"Příběh domu ve Starém Městě je druhou kapitolou spolupráce s frýdecko-místeckou rodinou, pro kterou jsme již jeden rodinný dům navrhovali. 
Pozemek pro stavbu rodinného domu v typické příměstské zástavbě je z našeho pohledu zajímavý především výhledem na vzdálené panorama Beskyd. Přání investora udržet program domu v jednom podlaží byl tedy s naší vizí využití beskydské siluety v mírném protikladu. Výhledy a průhledy se však nakonec staly pro tento projekt charakteristickými a řídícími prvky.
Průhledy vedou a směrují člověka při jakémkoliv pohybu domem. V kratší ose obdélníkového půdorysu je významný to je výhled do zahrady. V delší to jsou pak průhledy do zelených zákoutí, výhledy za světlem. Funkčně je tak dům těmito pohledovými osami rozdělen do části obytné a soukromé, delší pak osa pak dělí dům na pokoje – orientované na jih a servisní část - orientovanou na sever. Charakteristickým prvkem realizace je pak „odpočívárna“ ve střeše, která dům propojuje se vzdáleným horizontem, jemuž vévodí Lysá hora - pro zdejší region více než obyčejný kopec v dálce. Tento prvek střechu formuje, respektive deformuje a dává tak vzniknout nezaměnitelné siluetě. V interiéru je pak „kukaň“ propojena s hlavním obytným prostorem, což přináší místnosti velkorysost a prostorovou hravost.
Materiálově dům navazuje na „rodinnou tradici“ – tedy je zde opakován princip předchozí realizace pro klienta. Hlavním výrazovým prvkem je totiž také přizdívka z pálených cihel, která je doplněna obkladem z dřevěných latí, uplatněných na jednoduché hmotě garáže."​​​​​​​
architekt:   www.uyo.cz  
interiér:  www.moskordesign.com
fotograf: Václav Novák  
Back to Top